کاراکتر Sqlprefix در sqlplus

فرض کنید در حال نوشتن پرس و جویی طولانی در محیط sqlplus هستیم، در همین حال اسامی فیلدهای جداول را به صورت دقیق بخاطر نداریم، در این صورت ممکن از ادامه نوشتن این پرس و جو منصرف شویم تا اسامی ستونهای جدول را مورد بازبینی قرار دهیم(describe)!!!

روش بهتری هم برای یافتن اسامی ستونهای جدول در حین اجرای این پرس و جو وجود دارد که ان هم استفاده از sqlprefix می باشد. منظور از Sqlprefix کاراکتری است که اجازه اجرای دستوری را در حین نوشتن پرس و جو ممکن می سازد.

کاراکتر # به صورت پیش فرض به عنوان sqlprefix در نظر گرفته خواهد شد. مثال زیر را ببینید:

SQL> select *
2 #desc tbl1
Name Type
—————— —————-
NAME VARCHAR2(513)
FILE# NUMBER
2 from tbl1 where FILE#=2;

همچنین sqlprefix با دستور زیر، قابل تغییر می باشد:

SQL> set sqlprefix +

مثال زیر را ببینید:

SQL> delete a;
26 rows deleted.

SQL> select count(*) from a
2 +roll
Rollback complete.
2 ;

COUNT(*)
————
26

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.