افزودن کامنت در زمان تغییر مقدار یک پارامتر

در زمان تغییر مقدار یک پارامتر، می توان در انتهای دستور(alter system)، توضیحی را اضافه نمود. برای مثال، در دستور زیر، مقدار پارامتر open_cursors را به عدد 800 تغییر داده و توضیح می دهیم که مقدار قبلی ان چه عددی بوده است:

SQL> alter system set open_cursors=800 comment=’old value is 300′;
System altered.

برای مشاهده این توضیحات، می توان به ویوی v$parameter رجوع کرد:

select name,value, update_comment from v$parameter where name =’open_cursors’;

NAME VALUE UPDATE_COMMENT
——————— ———— ———————
open_cursors 800 old value is 300

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.