انواع داده در اوراکل (Oracle Data Types)

همانطور که می دانیم در مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای برای ذخیره و دسته بندی اطلاعات ( داده ها ) ، جداولی وجود دارد که در آن ، داده ها در سطر ها و ستونی هایی که متناظر با هم هستند قرار می گیرند . هر سطر از یک جدول ، بیانگر یک رکورد منحصر به فرد ، و همچنین ستون های آن جدول ، مشخصه ها و ویژگیهایی برای آن رکوردها می باشند . که توسط این ستون ها می توان اطلاعات بیشتری در مورد هر یک از سطرها ( رکوردها ) کسب کرد.

(بیشتر…)