ویژگی های جدید اوراکل در نسخه 21c

31. بروزرسانی اطلاعات JSON با کمک تابع JSON_TRANSFORM

30.دیتاتایپ JSON در اوراکل 21c

29.SQL Macros در اوراکل 21c

28.قابلیت In-Memory Hybrid Scan

27.قابلیت PDB Recovery Isolation

26.بهبودهای اوراکل 21c برای TTS export/import

25.حذف پارامتر IGNORECASE و SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

24.سوییچ بین دو GI Home با استفاده از پارامتر switchGridHome(ارتقا 21.3 به 21.4)

23.Attention Log در اوراکل 21c

22.ارتقا non-CDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

21.ارتقا PDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

20.آزاد کردن فضای استفاده نشده SecureFile در اوراکل 21c

19.اضافه شدن resource برای pdb در Grid Infrastracture

18.قابلیت Sequence Dynamic Cache Resizing در اوراکل 21c و 19.10

17.استفاده از Result Cache در استندبای

16.ارتقا نسخه pdb به اوراکل 21c با کمک قابلیت Replay Upgrade

15.ارتقا non-cdb به اوراکل 21c با کمک قابلیت Replay Upgrade

14.بهبودی در فیچر Automatic In-Memory در اوراکل 21c

13.استفاده همزمان از EXCLUDE و INCLUDE در ابزارهای DataPump

12.پشتیانی Flashback Database از Shrink Datafile در اوراکل 21c

11.Mandatory Profile در اوراکل 21c

10.اعمال فوری تغییرات در Unified Audit Policy

9.rotate خودکار فایل های Alert Log در اوراکل 21c

8.آماده سازی مقدمات راه اندازی دیتاگارد با Broker

7.مقایسه explain plan با کمک تابع compare_explain

6.Read-only Oracle Home در اوراکل 21c(تغییر مسیر دایرکتوری dbs و network)

5.قابلیت Data Pump Checksum در اوراکل 21c

4.ویژگی Expression based parameter value در اوراکل 21c

3.تنظیم دو پسورد برای یک کاربر در اوراکل 21c و 19.12

2.آموزش نصب و راه‌اندازی اوراکل نسخه 21c

1.جداول Immutable در اوراکل 19.11 و 21c