حذف فایل در plsql

برای حذف فایل از طریق محیط plsql می توان از پروسیجر DBMS_BACKUP_RESTORE.DELETEFILE استفاده کرد.
مثال زیر را ببینید:

[oracle@tracsb1 ~]$ touch test

SQL> exec dbms_backup_restore.deletefile(‘/home/oracle/test’);
PL/SQL procedure successfully completed

[oracle@tracsb1 ~]$ ls -l test
ls: cannot access test: No such file or directory

همانطور که در مثال می بینید، فایل test بعد از اجرای این پروسیجر حذف شده است.

آخرین زمان تغییر پسورد یک کاربر

سوال: اخرین باری که یک کاربر خاص کلمه عبورش را تغییر داده، چه زمانی بوده است؟

پاسخ:برای تعیین زمان تغییر پسورد یک کاربر، می توان به فیلد ptime از جدول user$ رجوع کرد. دستور زیر زمان تغییر پسوردهای کاربران را به صورت نزولی نشان خواهد داد:

select name,ptime AS “LAST TIME CHANGED” from sys.user$ where ptime IS NOT NULL order by ptime DESC;

ساخت یک کاربر مشابه کاربری دیگر

در صورتی که بخواهیم کاربری را به لحاظ دسترسی ها و کلمه عبور مشابه کاربر دیگر ایجاد کنیم، می توانیم از اسکریپتهای زیر استفاده کنیم.
توجه: در اسکریپتهای زیر فرض بر ان است که کاربر جدید، بر اساس مشخصات کاربر usef ساخته خواهد شد.

(بیشتر…)

دستور alter table … move online

همانطور که می دانید، استفاده از دستور alter table …move برای جابجایی یک جدول، سبب می شود تا وضیعت ایندکسهای مربوط به جدول، به صورت unusable دراید. در نسخه 12.2، استفاده از کلمه کلیدی online در این دستور، مانع از نامعتبر شدن ایندکسها خواهد شد و کماکان ایندکسها در وضیعت valid باقی خواهند ماند.

(بیشتر…)

پسورد کاربر sys و پسوردفایل

پرسش: اگر با دستور orapwd پسوردفایل جدیدی ایجاد شود(همراه با پسوردی جدید برای کاربر sys) ، اطلاعات مربوط به پسورد کاربر sys در جداول data dictionary هم تغییر خواهد کرد؟

پاسخ: خیر، ایجاد و یا تغییر رمز sys در پسورد فایل، تغییری را در رمز کاربر sys در جداول data dictionary نخواهد گذاشت همچنین برای اتصال از راه دور(tns و sysdba) به بانک اطلاعاتی، ملاک همان پسوردفایل خواهد بود. مثال زیر را ببینید.

(بیشتر…)

بررسی Invoker’s Rights و Definer’s Rights

پرسش: کاربر A قصد اجرای پروسیجری از کاربر B را دارد، برای انجام این کار، به کاربر A مجوز execute بر روی این پروسیجر داده شده است. در قسمتی از متن این پروسیجر، پسورد کاربر B هم تغییر خواهد کرد در صورتی که کاربر A، مجوز alter user را ندارد. با در نظر گرفتن این مسئله، کاربر A، امکان اجرای این پروسیجر را دارد؟

(بیشتر…)

اتصال به لینوکس از طریق remote desktop

برای اتصال از راه دور و گرافیکی به سیستم عامل لینوکس، می توان از برنامه های مختلفی استفاده کرد یکی از این برنامه ها، remote desktop می باشد که معمولا برای اتصال از راه دور به محیط ویندوز استفاده می شود.

(بیشتر…)