duplicate با استفاده از backupset

اوراکل در نسخه 11g، قابلیتی با عنوان DUPLICATE ACTIVE STANDBY  را ارائه کرد که بر اساس آن، می توان بدون مداخله مدیر بانک اطلاعاتی، دیتافایلها را در سرور دیگری DUPLICAT کرد. این کار با بکاپ گیری آنلاین از دیتابیس انجام می شود! نوع بکاپ گیری، image as copy خواهد بود.

(بیشتر…)

عبارت Multisection در backp as copy

در صورت استفاده از BIGFILE Tablespace در یک دیتابیس، استفاده از شیوه های مرسوم بکاپ/ریکاوری آن هم در سطح tablespace، کارایی چندان مطلوبی را در پی نخواهد داشت!

شاید به همین دلیل از اوراکل نسخه 11g، عبارت SECTION SIZE هم به گزینه های دستور BACKUP اضافه شد که می توان با استفاده از این عبارت، ابتدا فایل را به چند قسمت تقسیم کرده(بلاکهای همجوار در یک دسته قرار می گیرند) و در نهایت هر قسمت را به یک کانال مجزا سپرد تا به صورت موازی از یک فایل بکاپ تهیه شود.

(بیشتر…)

اجرای دستورات Sql در محیط RMAN

از اوراکل 12cR1 می توان بدون هیچ پیش شرطی دستورات sqlای را در محیط RMAN اجرا کرد:

RMAN> select status from v$instance;

STATUS     

————

OPEN       

RMAN> desc usef.a;

using target database control file instead of recovery catalog

 Name                                      Null?    Type

 —————————————– ——– —————————-

 FILE#                                              NUMBER                     

 NAME                                               VARCHAR2(513)  

بازیابی کنترل‏ فایل با پکیج dbms_backup_restore

به صورت معمول در هنگام بازیابی بکاپ RMAN ، برای بازیابی کنترل فایل از روشهایی نظیر CONTROLFILE AUTOBACKUP  و recovery catalog استفاده می شود.

حال زمانی را فرض کنید که به هر دلیلی امکان استفاده از این روشها برای بازیابی کنترل فایل وجود نداردد(مخصوصا به خاطر خطا در زمان بکاپ گیری) در این حالت ممکن است استفاده از پکیج dbms_backup_restore کارساز باشد.

(بیشتر…)