دانلود کتابهای دانشگاه اوراکل

اسامی کتابهایی که در ادامه خواهند امد، در کانال تلگرامی  ORACLEDB@ موجود و قابل دانلود هستند.

oracle database 12c: SQL workshopI (D80190GC11)

oracle database 12c: SQL workshopII (D80194GC11)

Oracle Database 11g: Administration WorkshopI (D50102GC20)

Oracle Database 12c: Administration WorkshopI (D78846GC20)

Oracle Database 11g: Administration WorkshopII (D50079GC10)

Oracle Database 12c: Administration WorkshopII(D78846GC20)

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop (D52163GC20)

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning(D79236GC10)

Oracle Database 11g: Data Guard Administration(D52161GC30)

Oracle Database 12c: New Features for Administrators(D77758GC10)

Oracle Database 11g Implement Partitioning Ed 1(D71835GC10)

Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop(D78850GC20)

Oracle Solaris 11 Advanced System Administration(D72965GC30)

Oracle Database 12c: ASM Administration (D81242GC10)

Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials(D58682GC20)

Oracle WebLogic Server 12c:Administration I (D80149GC11)

Oracle WebLogic Server 12c Administration II Ed 1 (D80153GC11)

Oracle Database 12c:Clusterware-Administration (D81246GC10)

Oracle Database 12c: High Availability New Features (D79794GC10)

Oracle Linux 7: System Administration (D88168GC10)

Oracle SQL Tuning for Developers Workshop(D73549GC10)

Oracle Database 11g OCM Exam Preparation Workshop (D69748GC20)

Oracle Database 11g Oracle Secure Backup (D50313GC10)

Oracle Database: Program with PL/SQL 12c (D80186GC10)

Oracle Database 11g: 2 Day DBA Release (D50309GC20)

Oracle Database 11g: Performance Tuning(D50317GC10)

Oracle Database 11g: Security(D50323GC11)

Oracle Database 12c R2 New Features for 12c R1 Administrators(D93517GC10)

Oracle Big Data Fundamentals (D86898GC10)

Parallel Processing in Oracle Database 12c(D87438GC10)

MySQL Performance Tuning(D61820GC20)

Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade Accelerated(D79027GC10)

MySQL for Database Administrators (Volume I + II) (D61762GC31)

Unix and Linux Essentials (D76989GC10)

Oracle Linux 7 Advanced Administration Ed 1 (D90758GC10)

Shell Programming for System Administrators (D61776GC21)

Oracle Database 12c Install and Upgrade Workshop (D77766GC10)

Oracle Database 12c  RAC Administration (D81250GC10)

Oracle Database 12c Data Guard Administration (D79232GC10)

Oracle GoldenGate 12c Troubleshooting and Tuning (D85725GC10)

Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration (D89113GC10)

Oracle GoldenGate 12c Management Pack Overview (D88033GC10)

Oracle-GoldenGate 12c Fundamentals (D84357GC10)

Oracle Database 12c: Security (D81599GC10)

Oracle Database 12c: SQL Tuning for Developers (D79995GC10)

Oracle Application Express Workshop II (D79657GC20)

 Oracle Application Express Workshop I (D79653GC20)

Oracle SOA Suite 12c: Build Composite Applications (D84361GC10)

Oracle VM Server for SPARC: Installation and Configuration (D78499GC10)

Oracle Application Express Administrator (D56361GC10)

Oracle Solaris Cluster 4.x Administration (D74942GC10)

 Java SE 8 Fundamentals (D83527GC10) 

Oracle Database 12c R1: New Features for Administrators Ed 2 (D77758GC20)

Oracle Audit Vault and Database Firewall Install & Configure(D86587GC10)

Oracle Database 12c Using Oracle Database Vault with Oracle Database 12c (D86597GC10)

Oracle Database 12c – Advanced PLSQL (D80343GC10)

Oracle Solaris 11 ZFS Administration (D75915GC10)

Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units(D80170GC10)

Oracle Solaris 11 System Administration Ed 2.1 (D72896GC21)

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

Comments (3)

 1. course id D93830GC10.
  Do you have EBS R12.2 student guide provided by Oracle university
  i follow you on telegram, please do post in your channel.
  thanks in advance.

 2. سلام
  من یه مشکلی دارم و می‌خواستم راهنماییم کنید.
  چگونه فایل Audit را که تا الان در مسیر var/log/ بوده را در یک مسیر دیگه در سطح سیستم عامل بسازم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.