نمایش username و instance_name در sqlplus

برای نمایش username و instance_name در محیط sqlplus باید دستور زیر را در این محیط اجرا کرد:

SET SQLPROMPT “_USER @ _CONNECT_IDENTIFIER> “

SYS @ stb1>

این تنظیم با خروج از محیط sqlplus از بین خواهد رفت برای اعمال پایدار این قبیل تنظیمات، باید دستور را به فایل glogin.sql اضافه کرد:

vi /oracle/11g/sqlplus/admin/glogin.sql

SET SQLPROMPT “_USER @ _CONNECT_IDENTIFIER> “

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.