نصب دوباره em

برای راه اندازی Enterprise Manager در بسیاری از سیستم ها ممکن است به مشکل برخورد کنیم که می توانیم با استفاده از دستورات زیر، تمامی پیکربندی قبلی را حذف کرده و مجددا Enterprise Manager را با استفاده از دستور dbca و یا emca راه اندازی کنیم. پس دستوراتی که در این قسمت می بینیم، تنها بستر را برای راه اندازی مجدد emca آماده می کنند.

(بیشتر…)